دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Boardwalk Empire - Fourth Season Imdb Flag

  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Boardwalk Empire All Episode   awesomelvlmetal
تنظیم با نسخه 720 بدون انچه گذشت 
Farsi/Persian s04e09 1   jaber.yousefi67
فصل 4 قسمت 9 برای همه کیفیت ها 
Farsi/Persian Boardwalk.Empire.S04E12.mSD.mRS.HDTV.480p.720p ★ Media-Dl.com ★ 1   Media-DL
┌➤ مترجم نسترن Media-DL تیم ترجمه ی  
Farsi/Persian Boardwalk.Empire.S04E10.mSD.mRS.HDTV.480p.720p ★ Media-Dl.com ★ 1   Media-DL
┌➤ مترجم نسترن Media-DL تیم ترجمه ی  
Farsi/Persian Boardwalk.Empire.S04E09.mSD.mRS.HDTV.480p.720p ★ Media-Dl.com ★ 1   Media-DL
┌➤ مترجم نسترن Media-DL تیم ترجمه ی  
Farsi/Persian Boardwalk.Empire.S04E08.mSD.mRS.HDTV.480p.720p ★ Media-Dl.com ★ 1   Media-DL
┌➤ مترجم نسترن Media-DL تیم ترجمه ی 
Farsi/Persian Boardwalk.Empire.S04.BaranMovie.&.TvWorld 1   Thorin
زیرنویس کامل فصل چهارم | BaranMovie.&.TvWorld 
Farsi/Persian Boardwalk Empire.S04E12.720p.480p.HDTV 1   Thorin
مترجم:اشــکـان | BaranMovie & TvWorld 
Farsi/Persian Boardwalk Empire.S04E10.720p.480p.HDTV 1   Thorin
مترجم:اشــکـان | BaranMovie & TvWorld 
Farsi/Persian Boardwalk Empire.S04E09.720p.480p.HDTV 1   Thorin
مترجم:اشــکـان | BaranMovie & TvWorld 
Farsi/Persian Boardwalk Empire.S04E07.480p.HDTV 1   nasii2020
مترجم:نسترن 
Farsi/Persian Boardwalk Empire.S04E06.720p.480p.HDTV 1   Thorin
مترجم:اشــکـان | BaranMovie & TvWorld 
Farsi/Persian Boardwalk Empire.S04E04.720p.480p.HDTV 1   Thorin
مترجم:اشــکـان | BaranMovie & TvWorld 
Farsi/Persian Boardwalk Empire.S04E02.720p.480p.HDTV 1   Thorin
مترجم:اشــکـان | BaranMovie & TvWorld 
Farsi/Persian boardwalk empire S04E10 1   jaber.yousefi67
جابر یوسفی فصل 4 قسمت 10 برای هر نوع کیفیتی 
Farsi/Persian boardwalk empire s04E09 1   jaber.yousefi67
قسمت 4 از فصل 9 برای هر نوع کیفیتی 

View all available subtitles (all languages)