دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Designated Survivor - Second Season Imdb Flag

  • Year: 2017
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E22.720p.HDTV   arashcd
من فقط آپلود کردم. ترجمه از کس دیگه ایه 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E21.WEBRip.x264-ION10   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you قسمت آخر سریال رئیس جمهور جایگزین / این سریال کنسل شد ولی ممکنه ادامه دادشته باشه.امیدوارم از دیدن سریال و ترجمه بنده لذت برده باشید 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E21.HDTV.XviD-RMX   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you قسمت آخر سریال رئیس جمهور جایگزین / این سریال کنسل شد ولی ممکنه ادامه دادشته باشه.امیدوارم از دیدن سریال و ترجمه بنده لذت برده باشید 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E21.HDTV.XviD-AFG   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you قسمت آخر سریال رئیس جمهور جایگزین / این سریال کنسل شد ولی ممکنه ادامه دادشته باشه.امیدوارم از دیدن سریال و ترجمه بنده لذت برده باشید 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E21.720p.hdtv.hevc.x265.rmteam   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you قسمت آخر سریال رئیس جمهور جایگزین / این سریال کنسل شد ولی ممکنه ادامه دادشته باشه.امیدوارم از دیدن سریال و ترجمه بنده لذت برده باشید 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E21.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you قسمت آخر سریال رئیس جمهور جایگزین / این سریال کنسل شد ولی ممکنه ادامه دادشته باشه.امیدوارم از دیدن سریال و ترجمه بنده لذت برده باشید 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E21.480p.HDTV.x264-KILLERS   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you قسمت آخر سریال رئیس جمهور جایگزین / این سریال کنسل شد ولی ممکنه ادامه دادشته باشه.امیدوارم از دیدن سریال و ترجمه بنده لذت برده باشید 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E21.480p.HDTV.x264.yoozdl   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you قسمت آخر سریال رئیس جمهور جایگزین / این سریال کنسل شد ولی ممکنه ادامه دادشته باشه.امیدوارم از دیدن سریال و ترجمه بنده لذت برده باشید 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E21.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you قسمت آخر سریال رئیس جمهور جایگزین / این سریال کنسل شد ولی ممکنه ادامه دادشته باشه.امیدوارم از دیدن سریال و ترجمه بنده لذت برده باشید 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E20.WEBRip.x264-ION10   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E20.HDTV.XviD-RMX   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E20.HDTV.XviD-AFG   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E20.720p.hdtv.hevc.x265.rmteam   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E20.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E20.480p.HDTV.x264-KILLERS   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E20.480p.HDTV.x264.yoozdl   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E20.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.us / leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E19.HDTV.hevc.x265.   komeil_noor
komeil_noor / worldsubtitle.us 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E19.720p.HDTV.hevc.x265.rmteam   komeil_noor
komeil_noor / worldsubtitle.us 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E19.480p.HDTV.hevc.x265.   komeil_noor
komeil_noor / worldsubtitle.us 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E19.1080p.HDTV.hevc.x265.   komeil_noor
komeil_noor / worldsubtitle.us 
Farsi/Persian designated.survivor.s02e18.WEBRip.x264-ION10   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian designated.survivor.s02e18.HDTV.XviD-RMX   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian designated.survivor.s02e18.HDTV.XviD-AFG   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian designated.survivor.s02e18.720p.hdtv.hevc.x265.rmteam   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian designated.survivor.s02e18.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian designated.survivor.s02e18.480p.HDTV.x264-KILLERS   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian designated.survivor.s02e18.480p.HDTV.x264.yoozdl   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian designated.survivor.s02e18.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz leave comment + rate / thank you 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E17.WEBRip.x264-ION10   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E17.HDTV.XviD-RMX   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E17.HDTV.XviD-AFG   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E17.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E17.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E17.480p.HDTV.x264-mSD   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E17.480p.HDTV.x264-KILLERS   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E17.480p.HDTV.x264.yoozdl   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E17.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   komeil_noor
komeil_noor / www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E16.WEBRip.x264-ION10   komeil_noor
🔝 komeil_noor 🔝www.Worldsubtitle.biz ✅ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E16.HDTV.XviD-RMX   komeil_noor
🔝 komeil_noor 🔝www.Worldsubtitle.biz ✅ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E16.HDTV.XviD-AFG   komeil_noor
🔝 komeil_noor 🔝www.Worldsubtitle.biz ✅ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E16.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   komeil_noor
🔝 komeil_noor 🔝www.Worldsubtitle.biz ✅ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E16.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   komeil_noor
🔝 komeil_noor 🔝www.Worldsubtitle.biz ✅ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E16.480p.HDTV.x264-mSD   komeil_noor
🔝 komeil_noor 🔝www.Worldsubtitle.biz ✅ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E16.480p.HDTV.x264-KILLERS   komeil_noor
🔝 komeil_noor 🔝www.Worldsubtitle.biz ✅ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E16.480p.HDTV.x264.rmteam   komeil_noor
🔝 komeil_noor 🔝www.Worldsubtitle.biz ✅ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E16.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   komeil_noor
🔝 komeil_noor 🔝www.Worldsubtitle.biz ✅ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E15.WEBRip.x264-ION10   komeil_noor
||||| komeil_noor ||||| www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E15.HDTV.XviD-RMX   komeil_noor
||||| komeil_noor ||||| www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E15.HDTV.XviD-AFG   komeil_noor
||||| komeil_noor ||||| www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E15.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   komeil_noor
||||| komeil_noor ||||| www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E15.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   komeil_noor
||||| komeil_noor ||||| www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E15.480p.HDTV.x264-mSD   komeil_noor
||||| komeil_noor ||||| www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E15.480p.HDTV.x264-KILLERS   komeil_noor
||||| komeil_noor ||||| www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E15.480p.HDTV.x264.rmteam   komeil_noor
||||| komeil_noor ||||| www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E15.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   komeil_noor
||||| komeil_noor ||||| www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E14.WEBRip.x264-ION10   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E14.HDTV.XviD-RMX   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E14.HDTV.XviD-AFG   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E14.HDTV.x264-KILLERS   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E14.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E14.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E14.480p.WEB.x264-RMTeam   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E14.480p.HDTV.x264-RMTeam   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E14.480p.HDTV.x264-mSD   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E14.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E13.HDTV.XviD-RMX   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E13.HDTV.XVID-DDB   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E13.HDTV.x264-SDI   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E13.HDTV.x264-RBB   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E13.HDTV.x264-KILLERS   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E13.720p.HDTV.x264-KILLERS   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E13.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E13.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E13.480p.HDTV.x264-RMTeam   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ www.Worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E12.HDTV.XviD-RMX   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ wWw.worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E12.HDTV.XviD-AFG   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ wWw.worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E12.HDTV.x264-KILLERS   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ wWw.worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E12.720p.HDTV.x264-KILLERS   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ wWw.worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E12.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ wWw.worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E12.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ wWw.worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E12.480p.HDTV.x264-RMTeam   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ wWw.worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E12.480p.HDTV.x264-mSD   Night_walker77
█ وحید فرحناکی █ wWw.worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E10.XviD-AFG   mr67
░▒╠▷ علی اکبر دوست‌دار و محمد ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E10.Line.of.Fire.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
╠▷ علی اکبر دوست‌دار و محمد 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E10.Line.of.Fire.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
╠▷ علی اکبر دوست‌دار و محمد 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E10.HDTV.XviD-RMX   mr67
░▒╠▷ علی اکبر دوست‌دار و محمد ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E10.HDTV.x264-SDI   mr67
░▒╠▷ علی اکبر دوست‌دار و محمد ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E10.HDTV.x264-RBB   mr67
░▒╠▷ علی اکبر دوست‌دار و محمد ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E10.HDTV.x264-KILLERS   mr67
░▒╠▷ علی اکبر دوست‌دار و محمد ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E10.720p.HEVC.x265-MeGusta   mr67
░▒╠▷ علی اکبر دوست‌دار و محمد ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E10.720p.HDTV.x264-KILLERS   mr67
░▒╠▷ علی اکبر دوست‌دار و محمد ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   mr67
░▒╠▷ علی اکبر دوست‌دار و محمد ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E10.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   mr67
░▒╠▷ علی اکبر دوست‌دار و محمد ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E10.480p.HDTV.x264-RMTeam   mr67
░▒╠▷ علی اکبر دوست‌دار و محمد ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E09.Three-Letter.Day.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E09.Three-Letter.Day.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E09.HDTV.XviD-RMX   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E09.HDTV.x264-KILLERS   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E09.HDTV.killers   S.A.Firouzabadi
ترجمه از سیداحمدرضا... تلگرام @subnevis_official  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E09.480p.HDTV.x264-mSD   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E08.Home.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E08.HDTV.XviD-RMX   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E08.HDTV.x264-KILLERS   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO & Dibamoviez.com ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E07.XviD-AFG   mr67
░▒╠▷ محمد، سیاوش و علی ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E07.HDTV.x264-SDI   mr67
░▒╠▷ محمد، سیاوش و علی ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E07.HDTV.x264-RBB   mr67
░▒╠▷ محمد، سیاوش و علی ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E07.HDTV.x264-KILLERS   mr67
░▒╠▷ محمد، سیاوش و علی ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E07.Family.Ties.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
╠▷ محمد، سیاوش و علی 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E07.Family.Ties.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
╠▷ محمد، سیاوش و علی 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   mr67
░▒╠▷ محمد، سیاوش و علی ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E07.720p.HDTV.x264-KILLERS   mr67
░▒╠▷ محمد، سیاوش و علی ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   mr67
░▒╠▷ محمد، سیاوش و علی ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   mr67
░▒╠▷ محمد، سیاوش و علی ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E07.480p.x264-mSD   mr67
░▒╠▷ محمد، سیاوش و علی ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   mr67
░▒╠▷ محمد، سیاوش و علی ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E06.Two.Ships.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
╠▷ زیرنویس از محمد و سیاوش 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E06.Two.Ships.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
╠▷ زیرنویس از محمد و سیاوش 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E06.HDTV.XviD-RMX   mr67
░▒╠▷ زیرنویس از محمد و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E06.HDTV.XviD-AFG   mr67
░▒╠▷ زیرنویس از محمد و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E06.HDTV.x264-SVA   mr67
░▒╠▷ زیرنویس از محمد و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E06.720p.HDTV.x264-AVS   mr67
░▒╠▷ زیرنویس از محمد و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   mr67
░▒╠▷ زیرنویس از محمد و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   mr67
░▒╠▷ زیرنویس از محمد و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   mr67
░▒╠▷ زیرنویس از محمد و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E06.480p.HDTV.x264-mSD   mr67
░▒╠▷ زیرنویس از محمد و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E05.Suckers.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E05.Suckers.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E05.HDTV.XviD-RMX   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E05.HDTV.XviD-AFG   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E05.HDTV.x264-KILLERS   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E05.720p.HDTV-nItRo   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E05.720p.HDTV-MKVCage   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   mr67
░▒╠▷ محمد و علی اکبر دوست‌دار ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E04.HDTV.XviD-RMX   Ali99
░▒╠▷ محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E04.HDTV.XviD-AFG   Ali99
░▒╠▷ محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E04.HDTV.x264-KILLERS   Ali99
░▒╠▷ محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E04.Equilibrium.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
╠▷ محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E04.Equilibrium.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
╠▷ محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E04.720p.HDTV-nItRo   Ali99
░▒╠▷ محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E04.720p.HDTV-MKVCage   Ali99
░▒╠▷ محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E04.720p.HDTV.x264-KILLERS   Ali99
░▒╠▷ محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Ali99
░▒╠▷ محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Ali99
░▒╠▷ محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   Ali99
░▒╠▷ محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E04.480p.HDTV.x264-mSD   Ali99
░▒╠▷ محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E03.WEBRip.x264-RARBG   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E03.Outbreak.WEBRip-RMTeam + WEB-DL   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E03.Outbreak.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E03.Outbreak.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E03.HDTV.XviD-RMX   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E03.HDTV.XviD-AFG   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E03.720p.HDTV-MKVCage + nItRo   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E03.1080p.WEB.x264-STRiFE   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E02.Sting.of.the.Tail.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   M3HR4N
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E02.HDTV.XviD-RMX   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E02.HDTV.XviD-AFG   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E02.HDTV.x264-SVA   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E02.720p.HDTV-nItRo   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E02.720p.HDTV-MKVCage   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E02.720p.HDTV.x264-AVS   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E02.480p.HDTV.x264-mSD   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁  
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E02.1080p.x265.WEB-DL   M3h01
 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E01.WEBRip.X264-RARBG   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E01.One.Year.In.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E01.One.Year.In.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-CasStudio   H@mid.M
▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E01.HDTV.XviD-RMX   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E01.HDTV.XviD-AFG   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E01.720p.HDTV-nItRo   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E01.720p.HDTV-MKVCage   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E01.480p.HDTV.x264-RMTeam + mSD   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated.Survivor.S02E01.1080p.WEB.X264-DEFLATE   Ali99
░▒╠▷ زیرنویس از محمد، علی اکبر دوست‌دار و سیاوش ¦¦ Tvworld.iNFO ◁ 
Farsi/Persian Designated Survivor S02E03   TDA
من فقط زمانبندی تنظیم کردم 

View all available subtitles (all languages)