دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

The Bridge (Bron/Broen) - First Season Imdb Flag

  • Year: 2011
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian The Bridge S01E01 - 9movie & IMDB-DL 1   lostmehrzad
ترجمه از : مهرزاد و پوریا 
Farsi/Persian Bron.Broen.S01E07 1   Red-John
کارن از تیم ترجمه مدیا وارز 
Farsi/Persian Bron.Broen.S01E06.هماهنگ با همه نسخه ها 1   Red-John
کارن از تیم ترجمه مدیا وارز 
Farsi/Persian Bron.Broen.S01E05 1   Red-John
کارن از تیم ترجمه مدیاوارز - با سپاس از مهرزاد 
Farsi/Persian Bron.Broen.S01E04 1   Red-John
کارن از تیم ترجمه مدیا وارز - با سپاس از مهرزاد 
Farsi/Persian Bron.Broen.S01E03 1   Red-John
کارن از تیم ترجمه مدیا وارز - با سپاس از مهرزاد 
Farsi/Persian Bron.Broen.S01E02 1   Red-John
مهرزاد و پوریا 
Farsi/Persian Bron.Broen.S01E8,9,10 3   Red-John
کارن از گروه ترجمه مدیا وارز 
Farsi/Persian Bron.Broen.All.S01 10   Red-John
فصل نخست کامل - کارن، مهرزاد، پوریا 

View all available subtitles (all languages)